Firebase ile Angular ngx-translate kullanımı

Selam dostlar,

Angular ile çalışıyor olmalısınız ki yazıma denk geldiniz, ngx-translate eklentisini Firebase veritabanı ile nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim.

Ngx-translate kurulumu

https://github.com/ngx-translate/core#installation

Üstte vermiş olduğum link üzerinden ngx-translate kütüphanesini Angular projemize kuruyoruz.

Firebase realtime database üzerinden verileri çekebileceğimiz bir servis oluşturacağız.

firebase-translate-load.service.ts

import { TranslateLoader } from '@ngx-translate/core';
import { AngularFireDatabase } from 'angularfire2/database';

export class FirebaseTransLoader implements TranslateLoader {
  constructor(private _db: AngularFireDatabase) { }
  public getTranslation(lang: string, prefix: string = 'translations/'): any {
    return this._db.object(`${prefix}${lang}`).valueChanges();
  }
}

environment.ts

export const environment = {
 production: false,
 firebaseConfig: {
  apiKey: 'apiKey',
  authDomain: 'domain.firebaseapp.com',
  databaseURL: 'https://domain.firebaseio.com',
  projectId: 'projectName',
  storageBucket: 'projectName.appspot.com',
  messagingSenderId: 'randomId',
  appId: 'appId',
  measurementId: 'privateId'
 }
};

App modül içinde firebase bağlantınızı yaptığınızdam emin olunuz.

app.module.ts

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { AppComponent } from './app.component';
import { AngularFireModule } from 'angularfire2';
import { environment } from '../environments/environment';
import { AngularFireDatabaseModule } from 'angularfire2/database';
import { TranslateModule, TranslateLoader } from '@ngx-translate/core';
import { FirebaseTransLoader } from './shared/firebase-trans-loader';
import { AngularFireDatabase, FirebaseObjectObservable } from 'angularfire2/database';

export function FbTransLoaderFactory(db: AngularFireDatabase) {
 return new FirebaseTransLoader(db);
}

@NgModule({
 declarations: [AppComponent],
 imports: [
  BrowserModule,
  AngularFireModule.initializeApp(environment.firebase),
  AngularFireDatabaseModule, 
  TranslateModule.forRoot({
   loader: { 
        provide: TranslateLoader, 
        useFactory: FbTransLoaderFactory, 
        deps: [AngularFireDatabase] 
       }
  })
 ],
 providers: [],
	bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

app.component.ts

import { Component, OnInit, OnDestroy, ViewEncapsulation} from '@angular/core';
import { TranslateService, LangChangeEvent } from '@ngx-translate/core';
import { Title } from '@angular/platform-browser';

import { Subject, Observable, BehaviorSubject } from 'rxjs';
import { takeUntil } from 'rxjs/operators';
import * as _ from 'lodash';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent implements OnInit, OnDestroy {
  selectedLanguage: any;
  languages: any;

  // Private
  private _unsubscribeAll: Subject<any>;

  /**
   * Constructor
   * @param {TranslateService}       :_translateService
   * @param {Title}             :_title
   */
  constructor(
    private _translateService: TranslateService,
    private _title: Title,
  ) {
    // Dil ekle
    this._translateService.addLangs(['tr', 'en']);

    // Varsayılan dili belirle
    this._translateService.setDefaultLang('tr');

    // Dili kullan
    this._translateService.use('tr');

    this.languages = [
      {
        id: 'tr',
        title: 'Turkish',
        flag: 'tr'
      },
      {
        id: 'en',
        title: 'English',
        flag: 'us'
      }
    ];

    this.appComponentLoading();
  }

  /**
   * On Init
   */
  ngOnInit(): void {

    // Set the selected language from default languages
    this.selectedLanguage = _.find(this.languages, { 
    id: this._translateService.currentLang });

  }

  /**
   * On destroy
   */
  ngOnDestroy(): void {

    // Tüm abonelikleri temizle
    this._unsubscribeAll.next();
    this._unsubscribeAll.complete();
  }

  private appComponentLoading(): void {

    /**
     * Translator title change bug fix
     */
    this._translateService.onLangChange.subscribe((event: LangChangeEvent) => {
      this._translateService.get('title').subscribe(name => {
        this._title.setTitle(name);
      });
    });
  }

/**
   * Dili ayarla/değiştir
   *
   * @param lang
   */
  setLanguage(lang: { id: string; }): void {

    // Dil değiştirme butonu için değişim
    this.selectedLanguage = lang;

    // Translator için gerekli değişim.
    this._translateService.use(lang.id);
  }
}

app.component.html

 <ul>
   <li *ngFor="let lang of languages" (click)="setLanguage(lang)">                     
     <img src="assets/icons/flags/{{lang.flag}}.png" alt="{{lang.title}}">
     <span class="iso">{{lang.title}}</span>
   </li>
</ul> 

Translate kullanımı ise, pipe aracılığı ile oluyor.

Her nerede kullanıyor olursanız olun, pipe kullanmak zorundasınız.
Ayrıca, çevirinin okunduğu değişken tek tırnak arasında yazılmaktadır.

‘menu.cikis-yap’ | translate
Örneğinden anlayabilirsiniz.

<span>{{'menu.cikis-yap' | translate}}</span>
<span>{{'title' | translate}}</span>
<span themeTitle="{{'menu.cikis-yap' | translate}}"></span>
// themeTitle temanıza özel bir attr olabilir. örnek olarak eklemek istedim.

Eğer bu kodları kullandığınız halde bir problem yaşıyorsanız, yorum olarak aldığınız hatayı gönderebilirsiniz. Size çözüm konusunda yardımcı olacağım.

2 Comments

 1. Hi Dear,

  Is this guide applicable to ionic4 projects?

  I want to localize my app using firebase database to get the required string language as selected by user.

  thanks.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir